Landelijke Borstvoedingsraad opgericht


In 2012 is door UNICEF Nederland en het Voedingscentrum het initiatief genomen voor het oprichten van de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR). Deze raad wil bewerkstelligen dat alle instellingen die ouder- en kindzorg bieden kwalitatief goede, toetsbare zorg rond borstvoeding verlenen. Kijk voor meer informatie op www.borstvoedingsraad.nl. De Raad heeft ook de uitgave Weegpunten voor het omgaan met sponsoring ontwikkeld.