Doe mee

Betuig uw steun aan het ‘Charter voor Borstvoeding’ en help ons om borstvoeding de normaalste zaak van de wereld te maken.

Betuig uw steun

De voordelen van borstvoeding zijn groot: het heeft een positief effect op de gezondheid van moeder en kind, het zorgt voor een verkleining van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en voor een kostenbesparing in de gezondheidszorg. Het Nationaal Platform Borstvoeding zich, samen met de betrokken organisaties, in om borstvoeding geven vanzelfsprekender te maken. In het ‘Charter voor Borstvoeding’ staat geformuleerd hoe een moeder zich vrij en goed kan voelen om haar baby op natuurlijke wijze te voeden en borstvoeding niet meer dan normaal wordt. download het Charter